Potrawy z baraniny

Witamy w dziale "potrawy z baraniny". Aby dowiedzieć się w jaki sposób przyrządzić coś pysznego z tego gatunku mięsa, należy wybrać z menu znajdującego się po prawej stronie interesującą Cię potrawę!

Baranina

Baranina (mięso baranie) - mięso otrzymane z owcy lub barana. Jest jednym z kilku mięs używanych w kuchni europejskiej (głównie na południu Europy). Dawniej baranina była bardzo popularna, dziś jednak jej spożycie jest znacznie mniejsze.

Głównymi eksporterami baraniny są przede wszystkim Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Arabia Saudyjska, Meksyk, RPA i Chiny. Polski eksport kierowany jest głównie do UE.

Baranina jest jedynym gatunkiem mięsa, którego produkcja nie zaspokaja potrzeb unijnego rynku wewnętrznego. Podaż pokrywa zapotrzebowanie tylko w 80%, pozostałe 20% pochodzi z importu. Mimo możliwości zbytu baraniny na rynku wewnętrznym krajów UE, pogłowie owiec i produkcja tego gatunku mięsa wykazują tendencję spadkową. W 2002 roku pogłowie owiec w Unii wynosiło 105 mln sztuk wobec 116 mln sztuk w 1990 roku, czyli obniżyło się o ok. 10%. Największy spadek odnotowano w Wielkiej Brytanii, gdzie utrzymywane pogłowie stanowi 1/3 liczby owiec w całej Unii. W 2002 roku zmniejszyło się ono w tym kraju w stosunku do roku 1990, o 8 mln sztuk (o 18%). Znaczący spadek pogłowia owiec odnotowano w tym samym okresie także w Niemczech (o 25%), we Francji (o 18%) i w Irlandii (o 17%). Natomiast jego wzrost w tym czasie odnotowano w krajach, które utrzymują stosunkowo niewielkie pogłowie, w Finlandii o 36% (z 61 tys. sztuk w 1990 roku do 96 tys. szt. w 2002 roku), Austrii (o 11%), w Szwecji i Grecji (po 5%). Pogłowie owiec w Hiszpanii i we Włoszech utrzymuje się od wielu lat na stabilnym poziomie.

Spadek pogłowia owiec wpływa na zmniejszenie produkcji baraniny i jagnięciny. W 2002 roku, w stosunku do roku 1990, ich produkcja w Unii obniżyła się o 164 tys. ton, tj. o 14%. Największy spadek wystąpił w Wielkiej Brytanii o 71 tys. ton (o ok. 20%), we Francji o 55 tys. ton (o ok. 30%), we Włoszech o 24 tys. ton (o ok. 30%), a także w Irlandii o 13 tys. ton (o 15%) i w Niemczech o 7 tys. ton (o 12%). Spadek produkcji baraniny we Włoszech, przy utrzymującym się w tym czasie stanie pogłowia, wynikał z ubojów jagniąt o niższych masach końcowych.

Znaczny, w porównaniu z 2000 rokiem i sięgający 111 tys. ton (ponad 10%) spadek produkcji baraniny w Unii w roku 2001, spowodowany był przymusowym ubojem zwierząt chorych na pryszczycę. O tak znacznym spadku produkcji w całej Unii zadecydowało przede wszystkim jej zmniejszenie w Wielkiej Brytanii o 101 tys. ton (o 28%). Zmniejszeniu produkcji baraniny w krajach UE towarzyszył spadek jej konsumpcji, import wzrósł w tym czasie tylko o 8 tys. ton (z 272 tys. ton w 2000 roku do 280 tys. ton w 2001 roku). Wpływ na zmniejszenie konsumpcji miał przede wszystkim rekordowy wzrost jej cen, zwłaszcza w krajach, które tradycyjnie importowały brytyjską baraninę.